BETONGARBETEN

Borrning – Sågning – Håltagning

Yrkesmannamässigt arbete
Svenska EpoxyGolv arbetar med fokus på långsiktiga kundrelationer. Utifrån kundens specifika önskemål och krav tar vi fram den bästa lösningen. Vi utför jobben med noggrannhet och på ett yrkesmannamässigt sätt som kännetecknas av ”rätt från början”. Vi arbetar med ansvarskänsla, utför egen kontroll och lämnar arbetsplatsen välstädad. Kunden hålls välinformerad genom att vi i god tid talar om hur arbetet skall utföras samt när arbetet beräknas vara färdigt. Punktlighet kännetecknas av att vi håller utlovande tider för såväl möten som arbetsstart och slutför arbete.

Givetvis rapporterar vi eventuella avvikelse. Genom att utnyttja rätt person på rätt plats kan vi utföra de jobb vi åtar oss på ett problemlösande och yrkesskickligt sätt.

Betongborrning
Genom kärnborrning i betong kan vi ta hål mellan 50-500 mm i diameter. Vi borrar såväl diagonalt som vertikalt och horisontellt. Behov av betongborrning kan förekomma på många olika områden vid ny- om- och tillbyggnation. Till exempel borrning för:85525_3_11_p
– Vattenrör
– Ventilation
– Eldragning
– Golv, vägg och tak

Betongsågning av golv
Med vår utrustning kan vi enkelt sätta åtgärda befintliga golv, vilket kan vara behövligt vid till exempel:
– Byte av golv
– Sågning för avloppsbrunnar eller rännor
– Rörläggning för VVS

Betongväggsågning
Vid om- och tillyggnader såväl som nybyggnationer har man ofta behov av att ta hål i betongväggar. Det kan gälla t.ex:

– Dörrhåltagning
– Demontering av befintliga väggar
– Fönsterhåltagning
– Ventilationskanaler m.m