FOGFRIA GOLV

Slitstarka beläggningar för industrin

Vad vi kan erbjuda
Vi har ett flertal olika system för golvbehandling, allt efter kravspecifikationen:

– Impregnering och försegling (dammbindning)
– Tunnskiktsbeläggningar och ytlacker
– Självutjämnande beläggningar
– Ströbeläggningar
– Glättade beläggningar (kompakt golv)
– ESD-beläggningar
– Flexibla beläggningar

mms_img8533279501

Övriga epoxyarbeten
Förutom ovanstående system kan vi även erbjuda epoxy beläggningar inom nedanstående områden:

– Väggbeläggningar
– Fuktspärrar
– Tankbeläggningar
– Efterlysande linjer
– Injektering av fundament, broar, betonggolv m.m
– Lagningsmaterial
– Limning av ny betong mot gammal
– Rostskydd (även blästring av betong och stål)

Problemlösning
Obehandlade betonggolv dammar, suger till sig oljor och andra föroreningar, har en dålig kemikaliseresistens, är svåra att hålla rena, har en dålig slitstyrka, o.s.v. Av de ekonomiska och miljömässiga skäl är det därför lämpligt att behandlar dem med någon eller några av NM SYSTEMS produkter. Vilken beläggning eller behandling ska man då välja? Ja det beror förstås på vilka krav du ställer på golvet.

Halksäkert – Mekanisk belastning – Finns det kemisk belastning – Vilka typer av kemikalier – Koncentrationer av kemikalier – Trucktrafik – Små eller stora hjul – Luftgummihjul – Är belastningsgraden kontinuerlig eller temporär – Skall beläggningen vara enfärgad, dekorsprutad eller flingad – Övriga aspekter.

Detta är några exmpel på frågeställningar som ligger till grund när man skall välja rätt material på rätt plats. Genom att kontakta oss i ett tidigt skede kan vi utifrån vår långa erfarenhet rekommendera det för kunden bästa alternativet.

NM Fuktspärr
Bygg- och markfukt i samband med täta ytskikt som mattor av PVC och linoleum ger ofta upphov till såväl ohälsa som kostbara skador. Orsaken till detta är att fukt i kombination med betongens alkali, bryter ner såväl mattlim som matta. Avspaltningsprodukterna ger upphov till besvärande lukt. Ofta är dessutom mattor lagda på flyktspackel, där vissa besvärande komponenter kan brytas ner vid hög fuktnivå. Ett sätt att förhindra uppkomsten av de beskrivna problemen är att hindra fukt och alkali från att komma i kontakt med såväl flytspackel som matta och mattlim. För att detta skall lyckas måste fuktspärren uppfylla följande krav:
– En fuktspärr skall gå att applicera på vår (RF 100%) betong
– Fuktspärren skall ha en vidhäftning som överstiger underlagets draghållfasthet (mer än 1,5 MPa)
– Fuktspärrens vattenånggenomsläpplighet skall vara lägre eller lika med ytskiktets (PCV matta) även vid 100% RF i betong
– Fuktspärren skall vara portät efter applicering